Aino Laine

Aino Laine toimii ”Hyvinvointia ja pahoinvointia kaupungissa” -paneelin vetäjänä. Hän on Suomen Akatemian viestintäsuunnittelija.

Sinikka Backman

”Poissa silmistä, poissa mielestä.”

Sinikka Backman on toiminnanjohtaja Myllypuron Elintarvikeapu ry:stä.

Tuomo Laihiala

”Moni avuntarpeessa oleva ei hae tarvitsemaansa apua tai tukea häpeän takia. Heikoimmassa asemassa oleville suunnattuun tukeen ja apuun turvautuminen hävettää tutkimusten mukaan erityisen paljon.”

Tuomo Laihiala on hyvinvointitutkija Tampereen yliopistosta.

Heikki Hiilamo

”Leipäjonot eivät välttämättä kerro köyhyydestä. Kyky osallistua vallitsevaan elämäntapaan on tärkeämpää kuin ilmaisen ruoan jakaminen.”

Heikki Hiilamo on sosiaalipolitiikan professori Helsingin yliopistosta.

Suvi Saarikallio

”Voiko musiikki opettaa meille jotakin tunteistamme, niiden kohtaamisesta ja niiden hallinnasta? Milloin ja miksi musiikki toimii tai ei toimi tunne-elämän ja hyvinvoinnin tukena ja voimavarana arjessa?”

Suvi Saarikallio on musiikin psykologian dosentti Jyväskylän yliopistosta.

Mikko Salmela

”Yhteisten toimintojen puitteissa koetut jaetut tunteet lisäävät naapurien välistä yhteenkuuluvuutta ja kykyä suhtautua empaattisesti toisiin ihmisiin.”

Mikko Salmela on käytännöllisen filosofian dosentti ja yliopistotutkija Helsingin yliopistosta. Esiteltävää hanketta on rahoittanut Koneen Säätiö.

Tarja Tolonen

Tarja Tolonen toimii ”Miten sukupuoli, etninen tausta tai vammaisuus vaikuttaa kaupungin kokemiseen?” -paneelin vetäjänä. Hän on Helsingin yliopiston dosentti ja yliopistonlehtori.

Aino Tormulainen

”Sukupuoli vaikuttaa keskeisesti turvallisen kaupunkitilan kokemiseen, esimerkiksi kulkureittien valintaan ja turvallisuuden tunteisiin. Muualta tullut ei kuitenkaan välttämättä tiedä, mitä alueita tulisi kiertää tai välttää.”

Aino Tormulainen on filosofian tohtori ja sukupuolen- ja kulttuurintutkija.

Venla Bernelius

”Jokainen kaupunki on tuhansien eri kaupunkien limittäinen kudelma. Asukkaat ja vierailijat kokevat kaupungin oman historiansa, kulttuurinsa, tulkintojensa, toiveidensa ja pelkojensa kautta.”

”Kudelman loimi muodostuu rakennetusta kaupungista ja sen sosiaalisesti eriytyneistä osista, joissa todellisuus näyttää paikallisesti aivan erilaiselta kuin kaupungin toisella laidalla.”

Venla Bernelius on kaupunkimaantieteen apulaisprofessori Helsingin yliopistosta.

Timo Ylikarhu

”Suomalainen kaupunkisuunnittelu ei huomioi vammaisia ihmisiä.”

Timo Ylikarhu on kuntoutusohjaaja Näkövammaisten liitosta.

”Puhekupla on tutkijoiden ja esiintyvien taiteilijoiden työryhmä, joka käy osallistavaan teatteriin pohjaavaa dialogia kulttuurien ja ihmisten kohtaamisesta erilaisten yleisöjen kanssa esim. lähiöbaareissa ja palvelutaloissa. Tapahtumissa käsitellään maahanmuuttokysymyksiä tutkimustietoa ja osallistujien omia kokemuksia hyödyntäen.”

Sirkku Varjonen

Sirkku Varjonen on sosiaalipsykologi, valtiotieteiden tohtori ja maahanmuuton tutkija.

Tutkimuksissaan hän on tarkastellut maahanmuuttajien elämäntarinoita, osallisuutta ja identiteettiä, maahanmuuttajien ja suomalaisten välisiä suhteita sekä monikulttuurisuutta koskevia käsityksiä ja puhetapoja.

Sanna Ryynänen

Sanna Ryynänen on yhteiskuntatieteilijä ja filosofian tohtori, joka työskentelee sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa ja satunnaisesti tuntiopettajana Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Hänen tutkimustyönsä liittyy yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kysymyksiin ja sosiaalipedagogiseen kasvatustyöhön.

Pinja Hahtola

Pinja Hahtola on helsinkiläinen näyttelijä ja teatteripedagogi (TeaK 2008).

Perinteisen teatterikentän lisäksi Pinjalla on vankka kokemus soveltavan teatterin alalta mm. näyttelijänä Soluttautujat-ryhmässä ja naisten ja tyttöjen oikeuksiin keskittyvien yhteistyöteatteriprojektien vetäjänä Somaliassa (2012-2014) ja Tansaniassa (2018).Outi Ampuja

”Tekninen kehitys ja urbanisaatio ovat kyllästäneet ympäristömme melulla ja valolla, mutta kaupunkeihinkin on mahdollista rakentaa hiljaisuuden ja pimeyden taskuja.”

”Mitä monimuotoisuus ääniympäristön suhteen tarkoittaisi, ja miten tilaa saataisiin raivattua melulta pienille luonnon äänille ja kulttuurisesti merkityksellisille äänille? Saisimmeko tähdet takaisin näkyviin valosaasteen vaivaamissa kaupungeissakin?”

Outi Ampuja on filosofian tohtori ja dosentti Helsingin yliopistosta.

Jari Lyytimäki

Jari Lyytimäki on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) erikoistutkija.”Nuoret harrastamaan, liikkumaan ja osallistumaan Itä-Helsingin kehittämiseen hiphop-kulttuurin avulla.”

Arja Tiili

Arja Tiili on koreografi ja BTF-hankkeen toiminnanjohtaja.

Sofia Laine

Sofia Laine on dosentti Tampereen yliopistosta ja valtiotieteiden tohtori. Hän on myös Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija.

Susanna Jurvanen

Susanna Jurvanen on humanististen tieteiden kandidaatti ja tutkija ja toimii hankkeessa tutkimusavustajana.

(Kuva BTF-toiminnasta: Sara Huhtinen, piirros: Susanna Jurvanen)