Mikä on kaupunkiluonnon merkitys asukkaille? Ovatko esikaupunkilaiset terveempiä kuin muut? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa keskiviikon ensimmäinen teemakokonaisuus  Luonto ja vapaa-aika.

Professori Kirsi Saarikangas Helsingin yliopistosta puhuu siitä, mitä luonto on merkinnyt kaupunkilaiselle ennen vanhaan.

Lähirannat olivat likaisia kaatopaikkoja 1900-luvun alussa. Virkistäytymään mentiin saarille. Viljelypalstat ja kotipuutarhat olivat kaupunkilaisille tärkeitä ruuan lähteitä vielä toisen maailmansodan jälkeen.

Professori Liisa Tyrväinen Luonnonvarakeskuksesta saapuu kertomaan esikaupunkialueiden asukkaista.

Suomessa on yhdistetty ensimmäistä kertaa asuinympäristön laatu ja luontoalueiden läheisyys asukkaiden terveystietoihin. Tulosten mukaan esikaupunkialueilla asuu terveempiä ihmisiä.

Professori Eeva Furman Suomen ympäristökeskuksesta taas pohtii puheenvuorossaan, millaista on kaupunkilaisten vapaa-ajan asuminen tulevaisuudessa.

Furman1

Miten kaupunkilaisten vapaa-ajan asuminen tulevaisuudessa järjestyykään?

Furman6