Kehittyvä teknologia ja uudenlainen yhteisöllisyys saattavat mullistaa suomalaistenkin asumisen. Mistä lähdimme liikkeelle, ja miltä tulevaisuuden koti näyttääkään?

- . ser032519

Simo Rista 1970, Helsingin kaupungin museo.

Torstain ensimmäinen puhuja, professori Pia Olsson kertoo pihoista kaupunkiyhteisöllisyyden symbolina.

 

 

 

1990-luvun lopulla helsinkiläiset jakoivat aktiivisesti muistojaan sodan jälkeisestä ajasta Helsingin kaupungin historiankirjoitusta varten. Muistoissa kuvataan niin kotia, korttelia kuin kaupunginosia. Yksi keskeinen kerronnan kohde on oman kotitalon piha ja sen ympäristön toiminnot. ”Piha oli tapahtumien ja toiminnan keskus”, kuten eräs muistelija toteaa. Mutta mitä pihalla sitten tapahtui ja kenen toimesta? Entä mikä on muistojen pihan yhteisöllinen merkitys?

 

Ari Nissinen Suomen ympäristökeskuksesta jatkaa aiheesta Koteihin hyvää energiaa.

Hyviä, toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja kotien energiatehokkuuden lisäämiseksi ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseksi on jo olemassa, ne pitää vain ottaa käyttöön.

Teeman päättää Mikko Tuomisto visioimalla tulevaisuuden kotia.

Millainen on tulevaisuuden koti ja miten se tehdään? Miten saadaan toteutettua viihtyisät sisäolosuhteet energia- ja resurssitehokkaasti?